TỔNG QUAN DỰ ÁN

Khu đô thị mới Xuân Thành Hà Tĩnh sẽ được đầu tư xây dựng tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân với tổng diện tích 45,5ha. Tổng mức đầu tư dự án là 426.143 tỷ đồng chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất.


SẢN PHẨM LIÊN QUAN